Dit artikel delen?

De derde dinsdag in september belooft vuurwerk te worden. Via een Russische hacker heb ik de bestanden op de laptop van de Majesteit weten te vinden, en het lijkt er op dat koning Willem-Alexander misschien wel eigenzinniger is dan zijn moeder! Hier de integrale tekst van de bijzonderste troonrede ooit.

Leden van de Staten-Generaal,

Op deze derde dinsdag van september gaan wij iets nieuws doen. Het is gebruikelijk dat de troonrede zoals wij die voorlezen wordt geschreven door de leden van het kabinet. Zo ook dit jaar, echter was de tekst zoals ik die onder ogen kreeg van het demissionaire kabinet van een dusdanige aard dat deze niet met goed fatsoen uit te spreken valt. Mijn vader wierp ooit geheel in strijd met elk protocol zijn stropdas af. En dit jaar is het mijn eer om te mogen breken met elk protocol, en lees ik mijn eigen troonrede voor. Omdat het mijn taak als Koning is om verantwoordelijkheid te nemen, daar waar de regering heeft verzaakt.

Natie in verval

Kijkend naar Nederland zien we een natie die op alle fronten in verval is geraakt. Met een landsbestuur zonder visie, een regering die wel bestuurt maar geen leiding geeft, onder leiding van een premier die door een zeer groot deel van het volk gezien wordt als notoire leugenaar, en inmiddels zijn ontslag geheel terecht heeft ingediend.

We zagen het afgelopen jaar liegende, draaiende ministers voorbij komen en gaan. We zagen ministers de grondwet aan de spreekwoordelijke laars lappen en zonder consequenties doorgaan. We zagen hoe de lasten telkenmale verhoogd worden, hoe ’s lands uitgaven continu stijgen, terwijl de kwaliteit van het geleverde op elk niveau ondermaatser wordt. We zagen hoe een kabinet actief een oorlog in Europa ondersteunt met geld en wapens.

We zien een land waar de dikke deken van de politieke correctheid dusdanig verstikkend werkt dat terroristen eufemistisch als verwarde mannen worden aangeduid, waarbij het dan nog een raadsel is dat er geen bezwaar gemaakt wordt tegen het benoemen van het geslacht, want zelfs eenvoudige zaken als het man of vrouw zijn van een persoon mogen vaak al niet meer benoemd worden.

Een failed state

We zien een land waar de politie niet optreedt tegen raddraaiers, waar justitie mensen vervolgd om uitspraken, maar wegkijkt als het om echte criminelen gaat. We zien subsidies voor de meest bizarre zaken maar tegelijkertijd een enorme groei bij de voedselbank. Al met al zien we een land dat onder immoreel leiderschap is verworden tot een failed state, een land waar je op veel plekken niet veilig over straat kunt, een land waar de miljarden stromen naar windmolens, terwijl de gewone burgers hun energierekening niet meer kunnen betalen.
Een land waar asielzoekers zonder problemen een verblijfsvergunning krijgen en voorzien worden van alles wat ze maar wensen, terwijl er geen geld is om bejaarden te verzorgen.

Een troonrede geschreven door een kabinet dat zo overduidelijk compleet de weg kwijt is kan niet voorgedragen worden. Kritiek leveren is eenvoudig, oplossingen aandragen is dat niet altijd. In dit geval behaagt het mij als majesteit ten zeerste om per heden het ontslag van de minister-president en het voltallige kabinet aan te kondigen conform artikel 43 van onze grondwet, waarin staat, en ik citeer: “De minister-president en de overige ministers worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen.”

Ontslag op staande voet

Dat koninklijk besluit is hierbij genomen, en het ontslag wordt u hier en nu verleend. Op oneervolle wijze.

Zij die ons mooie land dusdanig slecht bestuurd hebben kan en mag ik niet op hun positie laten bivakkeren. Zware tijden vereisen dat er iemand opstaat om te zeggen: tot hier en niet verder. Dit zijn zware tijden, en dus neemt de majesteit nu zijn verantwoordelijkheid.

Dit maakt niet dat de democratie wordt afgeschaft. De nieuwe verkiezingen zijn al uitgeschreven en gaan gewoon door op 22 November, maar een aantal hoofdrolspelers zal de komende tijd wel voor een tribunaal moeten verschijnen. Het is met spijt in het hart dat deze beslissing moest worden genomen.

Momentopname

Leden van de Staten-Generaal, op Prinsjesdag kijken we naar de stand van zaken in ons land, om van daaruit het beleid verder vorm te geven. Het is altijd een momentopname en nooit een eindbeeld. Het is begrijpelijk dat de beslissing om het kabinet op staande voet te ontslaan voor een ieder als een verrassing komt. Maar voor de miljoenen Nederlanders die al jaren leiden onder het wanbeleid is het ongetwijfeld een aangename verrassing.

Nieuwe verkiezingen, een nieuw parlement en hopelijk resulterend in een nieuw en ditmaal wél betrouwbaar kabinet.

Een nieuwe regering krijgt de permanente opdracht om te werken aan groei en een beter leven voor iedereen die in ons land woont. Dat past ook bij onze geschiedenis, waarin we met elkaar telkens weer de weg omhoog hebben weten te vinden.

U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Vond je dit artikel leuk om te lezen?

Volg deze link, en doe een éénmalige donatie of wordt vaste donateur! Eeuwige dank zal jouw deel zijn, en het maakt nieuwe artikelen mogelijk.

Ook belangrijk

Een verkiezingscampagne kost geld. Zeker als je niet of nauwelijks zichtbaar bent in de MSM. Steun daarom FVD met een donatie. Dat kan via deze link.