Dit artikel delen?

De staat krijgt steeds meer invloed. Er is helemaal niks meer waar de overheid niets over te vertellen heeft. zeker in Corona-tijd zie je waar de staat allemaal toe in staat is. Waarmee de Nederlander in feite een soort ****** van de ****** is geworden.

Visionair des Vaderlands
Voor een andere visie

Dienstmededeling
In het kader van uw persoonlijke veiligheid en de strijd tegen het terrorisme, zedendelicten en onwelgevallige meningen is dit artikel van overheidswege komen te vervallen. Wij bieden u onze excuses voor de overlast.


Wij vertrouwen er op dat u inziet dat uw overheid slechts haar plicht doet ten behoeve van de bescherming van haar burgers. Het tegengaan van verspreiding van mogelijk opruiende teksten, afbeeldingen of anderszins aanmatigende zaken behoeft de hoogste prioriteit. Deswege heeft uw overheid de beslissing genomen deze pagina te verwijderen.

Tegen deze beslissing kunt u beroep aantekenen. Neem daartoe contact op met de officier van justitie:
Directoraat-generaal internetregulatie
Afd. subversiviteiten
Postbus 1248
9608 AB Leeuwarden

De beroepstermijn verloopt binnen 6 weken na publicatie. Vergeet bij het instellen van beroep niet het IP-adres te vermelden van de website, een kopie bij te sluiten van de betreffende website, een kopie legitimatiebewijs, een uittreksel uit het bevolkingsregister, een bewijs van goed burgerschap (te verkrijgen bij uw lokale politie-servicepunt), een kopie van uw internetgebruikerslicentie en twee recente pasfoto’s.

Deze tekst is opgemaakt in een geautomatiseerd proces, en is derhalve niet ondertekend.

Vond je dit artikel leuk om te lezen?

Volg deze link, en doe een éénmalige donatie of wordt vaste donateur! Eeuwige dank zal jouw deel zijn, en het maakt nieuwe artikelen mogelijk.